gruppo estrusione foam-skin e skin-foam-skingruppo estrusione foam-skin e skin-foam-skin testa per fluoropolimeritesta per fluoropolimeri avvolgitore doppio automatico K.2500.630avvolgitore doppio automatico K.2500.630 gruppo iniezione gasgruppo iniezione gas gruppo estrusori foam-skin fluoropolimerigruppo estrusori foam-skin fluoropolimeri estrusione fluoropolimeriestrusione fluoropolimeri estrusione fluoropolimeriestrusione fluoropolimeri