estrusore gomma TG.90estrusore gomma TG.90 estrusore gomma TG.160estrusore gomma TG.160 testa triplicetesta triplice tubo di vulcanizzazionetubo di vulcanizzazione capstan TN.2500capstan TN.2500 caterpillar T.2500caterpillar T.2500 accumulatore orizzontale CMOZ.1250accumulatore orizzontale CMOZ.1250 avvolgitore/svolgitore a portale ASP/SSP.2600avvolgitore/svolgitore a portale ASP/SSP.2600 capstan TN.800.SVcapstan TN.800.SV